Monographs View

Page 
 of 47093
ID 30326
MPP SN ३००१४
Title सार्वजनिक वित्त र व्यावसायिक वित्त
Author गोरखराज ओझा र हरि पाठक
Publisher रत्न पुस्तक भण्डार
Publisher Address काठमाण्डू
Subject अर्थशास्त्र
Pages ४३५
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press भैरव छापाखाना
Press Address काठमाण्डू,लगनटोल
Price रु.२१०
Published Date २०५५
ISBN RPBN ३०० २८ २ ३१०२
Courtesy
Remarks
Book Cover
Page 
 of 47093