Monographs View

Page 
 of 44912
ID 19547
MPP SN १९६००
Title नेपाल रत्न (रत्न पत्थर)
Author हरिभक्त उपाध्याय
Publisher जेमस्टोन अनुसन्धान केन्द्र
Publisher Address काठमाण्डू,लैनचौर
Subject खनिजशास्त्र
Pages ८०
Size १/४ क्रा.
Edition पहिलो
Press जीवन प्रिन्टङ प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price रु.२५०
Published Date २०६०असोज
ISBN
Courtesy
Remarks ISBN 99933-59-33-5
Book Cover
Page 
 of 44912