Monographs View

Page 
 of 47093
ID 47712
MPP SN ४८३००
Title कमिलाको पखेटा
Author राजेन्द्रभक्त जोशी
Publisher साङ्ग्रिला मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
Publisher Address काठमाडौँ
Subject बालचित्रकथा
Pages १६
Size २४ सेमि X १८ सेमि
Edition पहिलो
Press सुजल अफसेट प्रेस
Press Address
Price रू. १९५।-
Published Date २०८० भदौ
ISBN ९७८९९३७७३४९१२
Courtesy
Remarks चित्र: पल्पसा मानन्धर।
Book Cover
Page 
 of 47093