Monographs View

Page 
 of 46993
ID 47512
MPP SN ४८१००
Title भुक्तमान : राज्यको अकर्मण्यता र नागरिकको निरीहता
Author धीरेन्द्र सिनाल
Publisher साङ्ग्रिला मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
Publisher Address काठमाडौँ
Subject संस्मरण
Pages ८, ३००
Size २० सेमि X १३ सेमि
Edition पहिलो
Press
Press Address नेपाल
Price रू. ५९५।-
Published Date २०८० पुस
ISBN ९७८९९३७७७५६२५
Courtesy
Remarks
Book Cover
Page 
 of 46993