Monographs View

Page 
 of 44940
ID 45630
MPP SN ४६२२८
Title अर्को यात्रा अन्टार्टिका
Author बद्री पोख्रेल
Publisher शिवप्रसाद अर्याल र मधु अर्याल
Publisher Address पाटनढोका, ललितपुर
Subject यात्रा संस्मरण
Pages २०, ९६
Size २१ सेमि x १४ सेमि
Edition प्रथम
Press युनाइटेड मल्टि प्रिन्टर्स
Press Address हात्तीवन, ललितपुर
Price रू. २५०।-
Published Date २०७८ (२०२२ ई.)
ISBN ९७८९९३७११२८९५
Courtesy
Remarks लेखकद्वारा अनुवादित अङ्ग्रेजी Shiva Purana : Relevance to Modern Science साथै रहेको।
Book Cover
Page 
 of 44940