Monographs View

Page 
 of 44086
ID 43685
MPP SN ४४२९४
Title मेरा जीवनका पाना
Author गौरा प्रसाईं
Publisher साझा प्रकाशन
Publisher Address ललितपुर
Subject आत्मकथा
Pages ६, १२०
Size २१ सेमि x १४ सेमि
Edition चौथो
Press साझा प्रकाशनको छापाखाना
Press Address पुल्चोक, ललितपुर
Price रू. १८५।-
Published Date २०६९
ISBN ९७८९९३७३२१२११
Courtesy
Remarks संस्मरणसङ्ग्रह; मपुपु ३११९१ मा पहिलो संस्करण।
Book Cover
Page 
 of 44086