Monographs View

Page 
 of 44615
ID 34322
MPP SN ३४०८७
Title अमिताभ बच्चनको ज्योतिर्मय जीवन
Author शिव तिवारी
Publisher भिजन पब्लिकेसन
Publisher Address काठमाण्डू,बागबजार
Subject जीवनी
Pages ७२
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press
Press Address
Price रु.१००
Published Date २०७०
ISBN ९७८-९९३७-८७४१-०-६
Courtesy
Remarks संकलित।
Book Cover
Page 
 of 44615