Monographs View

Page 
 of 44086
ID 30904
MPP SN ३०५९७
Title स्वतन्त्रता संग्रामका तीन अमर शहीदहरू
Author आशबहादुर लिम्बु बखिम
Publisher दुर्गा मल्ल सालिक निर्माण समिति
Publisher Address डुवर्स,हेमिल्टनगञ्ज(भारत)
Subject जीवनीहरू
Pages १२३
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press ग्राफिक प्रिन्टर्स
Press Address सिलगढी,भारत
Price भा.रु.८०
Published Date २०१०ई. अगस्ट
ISBN
Courtesy
Remarks मेजर दुर्गा मल्ल, वीरसा मुन्डा र खुदीराम बोसका।
Book Cover
Page 
 of 44086