Monographs View

Page 
 of 47093
ID 30330
MPP SN ३००१८
Title नवजात
Author दुर्गाप्रसाद ढकाल
Publisher जनपक्ष प्रकाशन गान्तोक
Publisher Address गान्तोक,सिक्किम
Subject लघुकथाहरू
Pages ३२
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press मोडर्न दीपक प्रेस
Press Address वाराणसी
Price भा.रु.१५
Published Date १९९५ई.
ISBN
Courtesy
Remarks पिता-माताका सम्झनामा एउटा शोक-कवित समेत भएको।
Book Cover
Page 
 of 47093