Monographs View

Page 
 of 45189
ID 27357
MPP SN २७०७९
Title मनस्विताको खोजी
Author दिनेश सेवाचार्य
Publisher सुदिन प्रकाशक
Publisher Address काभ्रे,बनेपा
Subject निबन्धहरू
Pages १०४
Size १/८डिमाई‌
Edition पहिलो
Press सगुन प्रेस
Press Address काठमाण्डू,टेकु
Price रु.१००
Published Date २०६४साउन
ISBN ९७८-९९९४६-२-६२५-०
Courtesy
Remarks "पत्रात्मक निबन्धहरू"।भूमिकाः शिवप्रसाद सत्याल "पीठ"।अरूका मन्तव्यहरू पनि।
Book Cover
Page 
 of 45189