Monographs View

Page 
 of 44086
ID 24661
MPP SN २४४२८
Title राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार सामग्री प्रदर्शनी २०६४
Author सं. दीपक अर्याल र राजीव रञ्जन सिंह
Publisher मदन पुरस्कार पुस्तकालय
Publisher Address ललितपुर,पाटनढोका
Subject इतिहास
Pages ६८
Size १/८डिमाई‌
Edition पहिलो
Press जगदम्बा प्रेस
Press Address ललितपुर, हात्तीबन
Price
Published Date २०६४साउन
ISBN ९७८-९९९४६-२-७७०-७
Courtesy
Remarks
Book Cover
Page 
 of 44086