Monographs View

Page 
 of 44086
ID 19549
MPP SN १९६०२
Title चन्द्रकान्त
Author रोहिणीप्रसाद खनाल
Publisher 'छोरा-छोरीहरू'
Publisher Address खांदबारी,संखुवासभा
Subject खण्डकाव्य
Pages ८+८५
Size १/८डिमाई‌
Edition पहिलो
Press भागवत अफसेट
Press Address बिराटनगर
Price रु.५०
Published Date २०५८माघ
ISBN
Courtesy
Remarks भूमिकाः दधीराज सुवेदी।
Book Cover
Page 
 of 44086