Monographs View

Page 
 of 45189
ID 16597
MPP SN १६७४९
Title ज्वाला
Author चन्द्रकान्त आचार्य
Publisher निर्मला आचार्य
Publisher Address काठमाण्डू
Subject उपन्यास
Pages १७३
Size १/८ डिमाई
Edition पहिलो
Press न्यू नेपाल प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price रु.१२५
Published Date २०५७
ISBN
Courtesy
Remarks भूमिकाः गोपीकृष्ण शर्मा
Book Cover
Page 
 of 45189