Monographs View

Page 
 of 44086
ID 16021
MPP SN १६१७३
Title मर्स्याङ्दीका सुसेली
Author मोदनाथ सुवेदी
Publisher बुद्धिशीला सुवेदी
Publisher Address लमजुङ्ग
Subject कविता
Pages १०१
Size १/८ डिभाई
Edition पहिलो
Press जीवन प्रि. प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price रु.५५।-
Published Date २०५५पुस
ISBN
Courtesy
Remarks भूमिकाः माधव घिमिरे र देवज्ञराज न्यौपाने
Book Cover
Page 
 of 44086