Monographs View

Page 
 of 44086
ID 16019
MPP SN १६१७१
Title धरती पुत्र
Author उत्तमकृष्ण मजगैयाँ
Publisher नेपाल साहित्यकार संघ
Publisher Address काठमाण्डू
Subject काव्य
Pages ५७
Size १/८ क्रा.
Edition पहिलो
Press नेपाल प्रि. सपोर्ट
Press Address काठमाण्डू
Price रु.२५
Published Date २०५४
ISBN
Courtesy
Remarks भूमिकाःवासुदेव त्रिपाठी
Book Cover
Page 
 of 44086