Monographs View

Page 
 of 45189
ID 8612
MPP SN ८७३८
Title नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग २
Author ग्रीष्मबहादुर देवकोटा
Publisher भट्टराई बन्धु प्रकाशन
Publisher Address काठमाण्डू
Subject इतिहास-सामग्री
Pages ८०२
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press जय भारत प्रेस
Press Address वाराणसी
Price रु.४१
Published Date २०३३फागुन
ISBN
Courtesy
Remarks
Book Cover
Page 
 of 45189