Monographs View

Page 
 of 44086
ID 44343
MPP SN ४४९५०
Title आँधीबेहरी
Author विलियम सेक्सपियर(अनू.)
Publisher नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान
Publisher Address कमलादी, काठमाडौं
Subject नाटक
Pages ८४
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition पहिलो
Press प्रज्ञा छापाखाना
Press Address कमलादी, काठमाडौँ
Price रू. २१०।-
Published Date २०७५
ISBN ९७८९९३७७२३०८४
Courtesy
Remarks अनुवादक: सुमन पोखरेल।
Book Cover
Page 
 of 44086