Monographs View

Page 
 of 43731
ID 43684
MPP SN ४४२९३
Title जनकलाल शर्माका संस्मरण
Author सं. माधवप्रसाद पोखरेल र सुमन ढकाल
Publisher साझा प्रकाशन
Publisher Address ललितपुर
Subject निबन्ध
Pages २२, २६८
Size २१ सेमि x १४ सेमि
Edition पहिलो
Press साझा प्रकाशनको छापाखाना
Press Address पुल्चोक, ललितपुर
Price रू. १६९।-
Published Date २०६०
ISBN ९९९३३२३०४७
Courtesy
Remarks
Book Cover
Page 
 of 43731