Monographs View

Page 
 of 44086
ID 39688
MPP SN ३९४६१
Title बहुभाषी उखान-टुक्कासङ्ग्रह
Author सं. गीता त्रिपाठी
Publisher शब्दार्थ प्रकाशन
Publisher Address काठमाडौँ
Subject उखान
Pages २४३
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition प्रथम
Press
Press Address
Price रू. ४२५।-
Published Date २०७४ साउन
ISBN
Courtesy
Remarks संयोजक:हंसावर्ती कुर्मी 'हंसा'; भूमिका: गीता केशरी।
Book Cover
Page 
 of 44086