Monographs View

Page 
 of 44086
ID 35701
MPP SN ३५४६६
Title सिमलको गीत
Author गीता त्रिपाठी
Publisher शब्दहार क्रियसन्स
Publisher Address काठमाण्डू,प्रदर्शनीमार्ग
Subject कविताहरू
Pages ८८
Size १/८क्रा‌उन
Edition पहिलो
Press
Press Address
Price रु.१५०
Published Date २०७१
ISBN ९७८-९९३७-८९५८-२-८
Courtesy
Remarks भूमिका: अभि सुवेदी।
Book Cover
Page 
 of 44086