Monographs View

Page 
 of 44086
ID 35097
MPP SN ३४८६८
Title नेपाली महिला लेखन: प्रवृत्ति र योगदान
Author रजनी ढकाल र गीता त्रिपाठी
Publisher शब्दार्थ प्रकाशन
Publisher Address काठमाण्डू,चाबहिल
Subject समालोचना
Pages १८८
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press शिखर समुद्र अफसेट
Press Address काठमाण्डू,बागबजार
Price रु.२७५
Published Date २०७१भदौ
ISBN ९७८-९९३७-६४५-१५-८
Courtesy
Remarks मन्तव्य: 'गुञ्जन'।
Book Cover
Page 
 of 44086