Monographs View

Page 
 of 44086
ID 34367
MPP SN ३४१३२
Title विश्व नारी नेपाली साहित्य परम्परा र प्रवृत्ति
Author रजनी ढकाल,गीता त्रिपाठी र ज्ञानु अधिकारी
Publisher त्रिमूर्ति निकेतन
Publisher Address काठमाण्डू,संचारग्राम
Subject समालोचना
Pages २६८
Size १/८डिमाई
Edition
Press मोडर्न प्रिन्टिङ प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price
Published Date २०७१
ISBN
Courtesy
Remarks संयोजक: लक्ष्मणप्रसाद गौतम।
Book Cover
Page 
 of 44086