Monographs View

Page 
 of 44912
ID 34321
MPP SN ३४०८६
Title म एक्लो र उदास उस्तै
Author गीता त्रिपाठी
Publisher विवेक सिर्जनशील प्रकाशन प्रालि
Publisher Address काठमाण्डू
Subject निबन्धहरू
Pages १२०
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press बगलामुखी अफसेट प्रेस
Press Address ललितपुर,कोपुण्डोल
Price रु.१७५
Published Date २०७०वैशाख
ISBN ९७८-९९३७-३११०-८-३
Courtesy
Remarks मन्तव्य: जगदीश घिमिरे।
Book Cover
Page 
 of 44912