Monographs View

Page 
 of 44086
ID 34319
MPP SN ३४०८४
Title दृष्टि विचरण
Author गीता त्रिपाठी
Publisher भावक अभियान नेपाल
Publisher Address ललितपुर
Subject समालोचनाहरू
Pages १००
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press छपाई घर प्रालि
Press Address काठमाण्डू,मदननगर बल्खु
Price रु.१५०
Published Date २०६६मंसिर
ISBN
Courtesy
Remarks भूमिका: लक्ष्मणप्रसाद गौतम।
Book Cover
Page 
 of 44086