Monographs View

Page 
 of 44086
ID 33600
MPP SN ३३३६८
Title व्यवहारिक ज्ञानको चन्द्रालोक़
Author नारायण प्रपन्नाचार्य कौशिक (रिमाल)
Publisher होमकुमारी रिमाल
Publisher Address काठमाण्डू,मनमैजु-१
Subject काव्य
Pages १७+(६१)
Size १/८क्रा‌उन
Edition पहिलो
Press सहयात्री अफसेट प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price
Published Date २०७०वैशाख
ISBN
Courtesy
Remarks भूमिकाः वासुदेव त्रिपाठी। मन्तव्यः गीता कार्की। छन्दको गठनमा व्याकरणको बेवास्ता भएको। काव्यमा पृष्ठसंख्या नहालिएको, श्लोकसंख्या मात्र।
Book Cover
Page 
 of 44086