Monographs View

Page 
 of 44086
ID 33292
MPP SN ३३०६६
Title क्रन्दन
Author अंगूर बाबा जोशी
Publisher अंगूर बाबा जोशी
Publisher Address काठमाण्डू,बागबजार
Subject
Pages १६+१५९
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press भिजन अफसेट प्रिन्टिङ प्रेस प्रालि
Press Address काठमाण्डू,भीमसेनगोला
Price रु.१५०
Published Date २०७०कार्तिक
ISBN
Courtesy
Remarks भूमिकाः गीताकेशरी, वासुदेव त्रिपाठी।
Book Cover
Page 
 of 44086