Monographs View

Page 
 of 44086
ID 29109
MPP SN २८८१४
Title नेपाली सङ्गीतको एक शतक
Author प्रकाश सायमी
Publisher भावक अभियान नेपाल
Publisher Address काठमाण्डू
Subject सङ्गीत-इतिहास
Pages ६+१७६
Size १/८डिमाई‌
Edition पहिलो
Press बगलामुखी अफसेट प्रेस
Press Address ललितपुर,कोपुण्डोल
Price रु.२५०
Published Date २०६६
ISBN ९७८-९९३७-२-१७६५-१
Courtesy
Remarks भूमिकाः गीता त्रिपाठी
Book Cover
Page 
 of 44086