Monographs View

Page 
 of 46193
ID 27359
MPP SN २७०८१
Title नृशंस पर्खालहरू
Author गीता त्रिपाठी
Publisher गीता त्रिपाठी
Publisher Address काठमाण्डू,बालुवाटार
Subject कविताहरू
Pages १३+७६
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press बगलामुखी अफसेट
Press Address ललितपुर,कोपुण्डोल
Price रु.१००
Published Date २०६५असार
ISBN ९७८-९९३७-२-०५७९-९
Courtesy
Remarks भूमिकाः प्रकाश सायमी।
Book Cover
Page 
 of 46193