Monographs View

Page 
 of 47093
ID 2
MPP SN
Title सेना कर्तव्य (कवायेत्‌को किताब)
Author धीरसम्सेर कुवर राणा
Publisher नेपाल सरकार
Publisher Address काठमाण्डू
Subject सैनिक
Pages ७२
Size १५X२०सेमि
Edition पहिलो
Press नेपाल मनोरंजन छापाखाना
Press Address काठमाण्डू
Price रु.१‍।।
Published Date १९२६साउन
ISBN
Courtesy
Remarks "कपतान विजयजङ्ग पाडेक्षत्रीले छपायाको। छापागर्न्या सिपाहि महाशुर थापा मगर"।
Book Cover
Page 
 of 47093