Monographs View

Page 
 of 46395
ID 16020
MPP SN १६१७२
Title शून्य मुटुको धडकनभित्र
Author सुमन पोखरेल
Publisher वाणी प्रकाशन
Publisher Address बिराटनगर
Subject कविताहरू
Pages १६३
Size १/८डिमाई‌
Edition पहिलो
Press मयुरी प्रिण्टर्स
Press Address बिराटनगर
Price रु.६०
Published Date २०५६वैशाख
ISBN
Courtesy
Remarks भूमिकाः शैलेन्द्र साकार।
Book Cover
Page 
 of 46395