Page 
 of 40252
MPP SN १५८३१
Title अब यस्तो कहिल्यै नहोस्
Author बाबुराम आचार्य
Publisher श्रीकृष्ण आचार्य
Publisher Address काठमाण्डू
Subject इतिहास
Pages १८५
Size १/८डिमाई
Edition पहिलो
Press काष्ठमण्डप प्रिन्टिङ प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price रु.७५
Published Date २०५५
ISBN
Courtesy
Remarks संपादनः श्रीकृष्ण आचार्य।यसको २०६८ मा भएको परिवर्द्धित दोस्रो संस्करण पनि छ।
Book Cover
Page 
 of 40252