Page 
 of 1
Records 1 to 7 of 7
MPP SN
Title
Author
Publisher
Subject
Edition
Press
Published Date
 
१६१७२ शून्य मुटुको धडकनभित्र सुमन पोखरेल वाणी प्रकाशन कविताहरू पहिलो मयुरी प्रिण्टर्स २०५६वैशाख
१८५७५ जनकलाल शर्माका प्रबन्ध जनकलाल शर्मा बगर फाउण्डेशन निबन्धहरू पहिलो हिसी अफसेट प्रेस २०५८
१९१७३ हजार आँखा : यी आँखामा सुमन पोखरेल वाणी प्रकाशन गीतहरु पहिलो मयूरी प्रिण्टर्स २०५९
१९६०१ जनकलाल शर्माका प्रबन्ध सं. माधवप्रसाद पोखरेल र सुमन ढकाल बगर फाउण्डेशन नेपाल निबन्धहरू पहिलो हिसि अफसेट प्रेस २०५८
१९८०० विश्वकवि टेगोरका प्रगीत अनु. अलकनन्दा सेनगुप्ता वाणी प्रकाशन गीतहरु पहिलो मयूरी प्रिन्टर्स २०६०साउन
३०५९८ जीवनको छेउबाट सुमन पोखरेल वाणी प्रकाशन बिराटनगर कविताहरू पहिलो मयुरी प्रिन्टर्स २०६६पुस
३५१५२ स्मृतिका बिम्बहरू मधु पोखरेल वाणी प्रकाशन बिराटनगर निबन्धहरू   गजुरमुखी अफसेट प्रिन्टर्स २०७०
Page 
 of 1
Records 1 to 7 of 7