प्रेस विज्ञप्ती


मदन पुरस्कार गुठीको विधान अनुरूप २०७३ सालको मदन पुरस्कारका निम्ति प्राप्त भएका कूल १९५ पुस्तकहरू मध्येबाट ‘श्रेष्ठ सूची’ छनौट गर्नका लागि गठित समितिबाट प्राप्त श्रेष्ठ नौ पुस्तकहरूको सूची निम्नानुसार रहेका छन्। यी पुस्तकहरू मध्येबाट सर्वश्रेष्ठ एक पुस्तकलाई २०७३ सालको मदन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।